×

Emissietool

Beperken van CO2-uitstoot is voor elke provincie, gemeente en waterschap een belangrijke opgave. De Emissietool van We-Boost geeft snel inzicht in de kansen voor CO2-reductie op bouwplaatsen en in de bouwlogistiek.   DOELSTELLING Het doel is duidelijk: in 2050 is Nederland CO2-neutraal. Over 8 jaar moet dit doel al voor de helft bereikt zijn. Een enorme […]

Read More…

Op weg naar 2050: monitorings­programma

De gemeente Nissewaard heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 energieneutraal, circulair en klimaatbestendig te zijn. Bij het aantoonbaar realiseren van deze ambitie is het zorgvuldig meten van de voortgang cruciaal. In opdracht van de gemeente hebben wij een verkenning uitgevoerd en advies uitgebracht over de inrichting van een monitoringsprogramma. Ook is een nulmeting uitgevoerd, […]

Read More…

Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Voor de gecombineerde aanbesteding van de planuitwerking en realisatiefase van Rijkswaterstaat verzorgden wij samen met Ploegam en Tauw de coördinatie van het thema duurzaamheid. De duurzame projectdoelstellingen zijn via een aanbesteding vertaald in concrete, meetbare oplossingen tijdens de planuitwerking. Op deze wijze zijn de duurzaamheidskansen onderbouwd afgewogen en aantoonbaar waargemaakt. DOELSTELLING Een minimale milieubelasting (uitgedrukt […]

Read More…

Verduurzaming bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering

Bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering wil een volgende stap zetten naar een integrale aanpak voor duurzaamheid. Het doel is om te komen tot een lokale ‘Green Deal’, waarin een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren is gekoppeld aan de doelstellingen op de duurzaamheidsthema’s ‘energietransitie’ (inclusief mobiliteit), ‘circulariteit’ en ‘klimaatadaptatie’ (inclusief groen). DOELSTELLING De bedrijven en gemeente hebben de ambitie […]

Read More…