×

Scenariobepaling duurzame infra  

Een graafmachine op een bouwplaats

Met de clusters Wegbeheer en Wegaanleg van de Provincie Limburg hebben wij onderzocht wat nodig is om in 2030 voor 50% circulair te werken en de CO2-uitstoot binnen de projecten van de clusters met minimaal 49% te reduceren ten opzichte van 1990.  DOELSTELLING Net als alle provincies staat Limburg voor de opgave om de impact op het klimaat en […]

Read More…

Hergebruik en implementatie CE

Een weg met de horizon op de achtergrond

Binnen deze raamovereenkomst ondersteunen 9 (consortia van) ingenieursbureaus Rijkswaterstaat bij kennisontwikkeling op het gebied van circulariteit (CE) in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Het contract heeft een looptijd van 2 jaar, met optie tot verlenging tot einde 2026.  DOELSTELLING Rijkswaterstaat wil in 2050 circulair zijn en al in 2030 circulair en klimaatneutraal werken. Hiervoor […]

Read More…

Tool Afwegingskader Duurzaamheid

Screenshot van een duurzaamheidswet

De gemeente Barneveld werkt aan een duurzame leefomgeving en heeft forse ambities op het gebied van duurzaamheid. Onderdeel van deze ambitie is de wens om een Afwegingskader Duurzaamheid te ontwikkelen. Met dit afwegingskader wilde de gemeente duurzaamheid in projecten stimuleren, concreet maken en borgen. We-Boost was gekozen om hiervoor samen met de gemeente een tool te ontwikkelen. DOELSTELLING […]

Read More…

Transitietraject duurzame organisatie  

Een presentatie van de circulaire transitie

In 2022 heeft de gemeente ’s Hertogenbosch met We-Boost een workshopreeks over de transitie naar een Circulaire Openbare ruimte doorlopen.   DOELSTELLING De gemeente ’s Hertogenbosch wil samen met inwoners en partners werken we aan een duurzame leefomgeving, in de transitie tot volledig circulair werken.  OPLOSSING Vanuit strategische langetermijndoelen werkten we met de gemeente naar tastbare […]

Read More…

Emissietool

Een kraan die bouwwerkzaamheden uitvoert

Beperken van CO2-uitstoot is voor elke provincie, gemeente en waterschap een belangrijke opgave. De Emissietool van We-Boost geeft snel inzicht in de kansen voor CO2-reductie op bouwplaatsen en in de bouwlogistiek.   DOELSTELLING Het doel is duidelijk: in 2050 is Nederland CO2-neutraal. Over 8 jaar moet dit doel al voor de helft bereikt zijn. Een enorme […]

Read More…

Op weg naar 2050: monitorings­programma

Natuuromgeving en gebouwde omgeving

De gemeente Nissewaard heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 energieneutraal, circulair en klimaatbestendig te zijn. Bij het aantoonbaar realiseren van deze ambitie is het zorgvuldig meten van de voortgang cruciaal. In opdracht van de gemeente hebben wij een verkenning uitgevoerd en advies uitgebracht over de inrichting van een monitoringsprogramma. Ook is een nulmeting uitgevoerd, […]

Read More…

Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Een kanaal met ondergaande zon

Voor de gecombineerde aanbesteding van de planuitwerking en realisatiefase van Rijkswaterstaat verzorgden wij samen met Ploegam en Tauw de coördinatie van het thema duurzaamheid. De duurzame projectdoelstellingen zijn via een aanbesteding vertaald in concrete, meetbare oplossingen tijdens de planuitwerking. Op deze wijze zijn de duurzaamheidskansen onderbouwd afgewogen en aantoonbaar waargemaakt. DOELSTELLING Een minimale milieubelasting (uitgedrukt […]

Read More…

Verduurzaming bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering

Contrast van natuur en fabrieken

Bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering wil een volgende stap zetten naar een integrale aanpak voor duurzaamheid. Het doel is om te komen tot een lokale ‘Green Deal’, waarin een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren is gekoppeld aan de doelstellingen op de duurzaamheidsthema’s ‘energietransitie’ (inclusief mobiliteit), ‘circulariteit’ en ‘klimaatadaptatie’ (inclusief groen). DOELSTELLING De bedrijven en gemeente hebben de ambitie […]

Read More…