×

Dijkversterking Neder-Betuwe 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een landelijke samenwerking tussen Rijkswaterstaat en alle waterschappen om Nederland in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Als onderdeel van het HWBP wordt de dijk langs de Waal bij Neder-Betuwe versterkt. Waterschap Rivierenland heeft marktpartijen in een concurrentiegerichte dialoog veel vrijheid gegeven om oplossingsrichtingen te onderzoeken en te toetsen, om zo […]

Read More…

Wegverbreding A1 Apeldoorn-Twello

Voor de wegverbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello heeft Rijkswaterstaat hoge duurzaamheidsambities. Belangrijke doelstellingen voor dit project zijn dan ook de reductie van de milieubelasting en CO2-emissie én het vergroten van de circulariteit. In een concurrentiegerichte dialoog heeft Rijkswaterstaat de markt uitgedaagd om hierover mee te denken en maximaal invulling te geven aan […]

Read More…

Dijkversterking Tiel – Waardenburg

De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet versterkt worden om aan de veiligheidsnormen te blijven voldoen en zo bewoners te beschermen tegen hoogwater. De productie, het transport en de verwerking van materialen voor een dijkversterking zorgt normaal gesproken voor een hoge CO2-uitstoot. Dat wilde het waterschap nu juist voorkomen. De aanbesteding vond plaats in de […]

Read More…

Landmaken Middeneiland IJburg

De aanleg van een kunstmatig eiland in het IJmeer moet voor de ontwikkeling van woningbouw en de verdere groei van Amsterdam zorgen. In opdracht van de gemeente Amsterdam wordt circa 82 hectare land gecreëerd, naast de al bestaande IJburg-eilanden. Er wordt bijna 9 miljoen kubieke meter zand in lagen opgespoten, met een deels zachte en […]

Read More…

Kademuren Amsterdam

Amsterdam heeft 600 kilometer aan kademuren, veel daarvan meer dan 100 jaar oud. Vooral in de historische binnenstad zijn veel kades aan vervanging toe. Op het innovatiepartnerschap van de gemeente Amsterdam schreven maar liefst 16 bouwcombinaties in om deze enorme opgave aan te pakken. Na de aanbesteding bleven 3 combinaties over, die elk een pilot uitvoeren […]

Read More…

Herinrichting A348

De provincie Gelderland laat de A348 en Middachterbrug onderhouden. Bij de aanbesteding zijn de principes van Rapid Circular Contracting (RCC) gehanteerd. Dit is een methodiek gericht op innovatie, samenwerking en duurzame impact. Onderdeel hiervan is dat opdrachtgever, opdrachtnemer, betrokkenen uit de omgeving en experts uit de markt na gunning intensief met elkaar aan de slag […]

Read More…