×

Transitions

samen boosten we de transitie naar een duurzame wereld

Een klimaatneutrale en circulaire samenleving in 2050, daar gaan we voor. Maar waar begin je? En hoe weet je dat je op schema ligt?

Grote doelen voor over 30 jaar zijn belangrijk, maar kunnen ook verlammend werken. Wij werken daarom met één oog op het einddoel, terwijl het andere oog nadrukkelijk focust op acties en doelen die binnen 1, 2 of 5 jaar haalbaar zijn, voor de mensen en organisaties die eraan werken. Door de impact van acties terug te koppelen op doelen, maken we de inspanningen én positieve bijdrage van mensen zichtbaar. Dat geeft energie en biedt houvast binnen de complexiteit van een systeemverandering.

MEER OVER WE-BOOST TRANSITIONS
Neem contact op met
Jorrit van den Breemer

06 50831662
of stuur een e-mail

Op een gedreven manier zorgen wij voor duurzame impact.

Dit is wat we doen

Binnen team Transitions bieden wij de volgende diensten aan, zowel integraal als los. Daarnaast slaan wij graag de handen ineen met onze collega’s van team Data en team Tenders. Want juist het combineren van de expertises op het gebied van aanbestedingen, data en duurzaamheid is onze kracht.

Doelen
vaststellen

Lange- en kortetermijndoelen zijn onmisbaar. De kortetermijndoelen formuleren we zo scherp dat ze meetbaar zijn. Hoe kort ‘kort’ daadwerkelijk is, hangt af van jouw mogelijkheden en ambities.

Nulmeting
en impactanalyse

Voordat we overgaan op wat we het liefste doen, actie ondernemen, zorgen we dat we inzichtelijk hebben waar op dit moment impact zit en waar we de meeste positieve impact kunnen maken.

Routekaart
opstellen

We laten zien welke acties mogelijk en nodig zijn om duurzaamheidsdoelen waar te maken. Dit vertalen we in een (visuele) routekaart. Waar nodig ondersteunen we met onze kennis en expertise bij het uitvoeren en coördineren van acties.

Monitoring van
voortgang

De terugkoppeling van resultaten op doelen is cruciaal om systematisch te werken aan verduurzaming. Zonder monitoring is er immers geen inzicht in de voortgang op de doelen. We weten dan niet of de gewenste resultaten worden geboekt en of we onderweg zijn naar het behalen van duurzaamheidsdoelen.

Feest: succes vieren
en uitdragen!

Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. Zo ook bij de transitie naar een duurzame samenleving. Het is belangrijk om geleverde inspanningen waar we trots op zijn en de behaalde doelen te vieren. Ook evalueren we wat heeft bijgedragen aan het behalen van het doel en wat dat ons leert voor de toekomst. Dit dragen we uit, zodat we onszelf en anderen inspireren en energie geven voor de volgende stap.