×

Transitions

Een weg die door de natuur loopt

Focus in de transitie naar een duurzame samenleving

Klimaatneutraal en circulair in 2050, daar gaan we voor. Maar waar begin je? En hoe weet je of je op schema ligt?

Alleen door jaar op jaar reële stappen te zetten, maken we de visie voor 2050 waar. Zoek jij houvast binnen de complexe maar onontkoombare transitie naar een volledig klimaatneutrale en circulaire samenleving? Wij maken duurzaam werken praktisch én aantrekkelijk voor de mensen en organisaties met wie wij werken.

Teamlid Ward

MEER OVER WE-BOOST TRANSITIONS
Neem contact op met
Ward de Hond

06 29181622
of stuur een e-mail

Meer duurzame impact met grip op de energie- en klimaattransitie

Dit is wat we doen

Een greep uit onze dienstverlening, vanuit onze expertise op het gebied van CO2-reductie, energie, circulariteit, aanbestedingen en data.

Icoon focus

Inzicht en overzicht

De transitieopgaven zijn groot, maar misschien minder groot dan je denkt. Want hoe definieer je 100% klimaatneutraal en circulair in de specifieke context van jouw organisatie? Wij bakenen af waar jij het verschil kunt maken, en stellen vast waar je nu staat. Vervolgens (her)formuleren we de duurzaamheidsdoelen zo scherp dat ze eenduidig meetbaar zijn.

Icoon van pijl

Scenario’s en aanpak

Ook als einddoelen helder en meetbaar zijn, blijkt dat er vele routes zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Dat biedt mogelijkheden, maar dwingt ook tot keuzes. Onderbouwde keuzes. Wij brengen haalbare scenario’s in kaart, schetsen de specifieke voor- en nadelen en werken het voorkeursscenario uit tot een (visuele) routekaart voor jouw transitie.

Icoon van lijndiagram

Organisatie en gedrag

Duurzaamheid is vaak nog belegd bij een klein team. Als de hele organisatie zich verantwoordelijk voelt, gaat de transitie sneller en met meer plezier. Wij faciliteren sessies om ideeën en kansen op te halen en bezwaren en zorgen adequaat te behandelen. Desgewenst ondersteunen we ook bij het uitvoeren en coördineren van acties en projecten.

Icoon van tandwielen

CO2- en MKI-berekening

Een cijfermatige uitwerking van de CO2-uitstoot en/of milieukosten (MKI) bij verschillende (ontwerp)varianten van bouw- en infraprojecten helpt om aantoonbaar de duurzaamste keuze te maken. Wij adviseren op basis van de data hoe u effectief kunt sturen op het beperken van uw milieu-impact via beleid en/of aanbestedingstrajecten.

Icoon van vergrootglas

Innovatie- en marktonderzoek

Als je duurzamere producten wil inkopen of een bouwproject op basis van duurzaamheidscriteria wil gunnen, dan moet de markt wel zo ver zijn. Met onderzoek en interviews brengen wij in kaart of de oplossing die u zoekt al op de plank ligt. Als nadere ontwikkeling nodig is, helpen wij innovatiegerichte aanbestedingen vorm te geven.

Icoon van een oog

Review of second opinion

De energie- en materialentransitie is een kwestie van investeren en dus van keuzes maken. Twijfel je over de haalbaarheid en doelgerichtheid van eigen beleid, of over claims die een baanbrekende startup doet? Wij denken vanuit onze kennis, de techniek en milieukosten graag mee, zodat u met een goed gevoel en heldere onderbouwing een keuze maakt.

Icoon van cirkeldiagram

Tools en dashboards

Onze data-analisten ontwikkelen tools om de afwegingen en selectie van duurzame maatregelen te stroomlijnen of om het succes van uw beleid te monitoren en (visueel) inzichtelijk te maken.

Icoon van schrijven

Expertise in aanbestedingen

Wij hebben specialisten in huis die ondersteunen bij het opstellen van (of inschrijven op) tenders met een sterke kwalitatieve of kwantitatieve duurzaamheidscomponent.

Teamlid Ward

Klaar voor duurzame impact?

Neem contact op met
Ward de Hond

06 29181622
of stuur een e-mail