×

Transitions

Begeleiding burgerparticipatie Aaborch

Projectfoto als achtergrond

De wijk de Overlaet in Rosmalen kampt bij hevige regenval met wateroverlast. De woonwijk, gebouwd in de jaren tachtig, kenmerkt zich door o.a. een hoge verhardingsdichtheid en een gemengd rioleringssysteem. Vooral in woonstraat de Aaborch klotst het water bij piekbuien tegen de drempel. Het participatieproject voor de Aaborch is één van de drie transitie-experimenten die We-Boost begeleid voor de gemeente ’s-Hertogenbosch.

DOELSTELLING

De gemeente stimuleerde via burgerparticipatie de totstandkoming van een gedragen herinrichtingsontwerp voor de Aaborch. Hiermee onderzocht de gemeente de meerwaarde van het actief betrekken van bewoners en het co-creëren van een ontwerp waarmee wateroverlast wordt teruggedrongen. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van participatie binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch en het borgen van de geleerde lessen.

OPLOSSING

Tijdens 4 interactieve bewonersbijeenkomsten zijn in co-creatie:

  • de soorten wateroverlast in kaart gebracht (de bewoners kennen immers de buurt en de problematiek het best). Dit resulteerde in wederzijds begrip voor de problematiek en een vastgesteld startpunt;
  • maatregelen bedacht om wateroverlast in te perken, waarna deze zijn doorgerekend door een expert van gemeente;
  • wensen voor de herinrichting opgehaald op thema’s: Bereikbaarheid, Groen, Veiligheid en Sociaal. Deze resultaten zijn door een ontwerper van de gemeente tot ontwerpvarianten uitgewerkt;
  • door bewoners de voorkeursvariant vastgesteld. Deze is verder uitgewerkt en tot slot feestelijk gepresenteerd.

RESULTAAT

Gedurende een traject van 6 maanden zijn we samen met de bewoners van de Aaborch en de gemeente ‘s-Hertogenbosch tot een gedragen herinrichting gekomen. Uit onze evaluatie blijkt de meerwaarde van dit experiment: bewoners voelden zich nauw betrokken en gaven aan draagvlak te hebben voor zowel het proces als de uitkomst: een wateroverlast-bestendige herinrichting van hun straat. De realisatie staat gepland voor Q2 2024. Ook geeft de gemeente ’s-Hertogenbosch aan de inzet van We-Boost zeer te waarderen.