×

Tenders

Transitions

Windpark IJmuiden Ver Beta

Projectfoto als achtergrond

In de verduurzaming van de Nederlandse energiesector is offshore windenergie cruciaal. Via een vergelijkende toets in combinatie met een financieel bod gunt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verschillende kavels voor de bouw en exploitatie van windparken op zee aan marktpartijen.

DOELSTELLING

Voor het offshore windkavel IJmuiden Ver Beta lag de focus op integratie van de elektriciteitsopbrengst van het windpark van 2 gigawatt in het volle elektriciteitsnet. Investeringen in direct verbruik van de windstroom en in drijvende zonnepanelen (voor optimale benutting van het net op zee) zijn door EZK hoog gewaardeerd. Verder waren punten te verdienen met inzicht in de toeleveringsketen en het materiaalgebruik voor het windpark.

OPLOSSING

Zeevonk II (een joint venture van Copenhagen Infrastructure Partners en Vattenfall) heeft aangeboden om naast het windpark een elektrolyser van 1 gigawatt te bouwen in Rotterdam, vlak naast het punt waar de elektriciteit van het offshore windpark aan land komt. Deze elektrolyser zet een deel van de elektriciteit direct om in waterstof, wat de belasting van het Nederlandse elektriciteitsnet sterk beperkt. Ook een drijvend windpark van 50 megawatt is onderdeel van de bieding. 

RESULTAAT

Op basis van onder meer de plannen voor systeemintegratie en circulariteit die wij samen met Zeevonk II hebben uitgewerkt, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Zeevonk II de exploitatievergunning voor het kavel IJmuiden Ver Beta toegekend. Het windpark levert naar verwachting in 2029 de eerste kilowatturen en is goed voor ruwweg 7% van het huidige elektriciteitsverbruik van Nederland.