×

Tenders

SAMEN CREËREN WE EEN WINNENDE TENDERSTRATEGIE

Een succesvol project begint bij het winnen van een aanbesteding. Dit bereik je met een overtuigende aanpak die aansluit op de vraag van de klant en is gebaseerd op jouw expertise en ambitie. Want alleen dan win je echt; niet alleen op het moment van gunning, maar juist ook in de uitvoering.

Sinds 2015 verzorgen wij het kwalitatieve deel van aanbestedingen voor aannemers in de bouw- en infrasector. Hierdoor zijn we vertrouwd met de techniek, het proces én hebben we oog voor de maatschappelijke impact van dit type projecten. We kennen de belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers, omdat we aan beide kanten ervaring hebben. Zo halen we het beste uit jouw organisatie naar boven en komen we samen tot de meest onderscheidende en innovatieve oplossingen. Dit vertalen we naar een plan van aanpak met een inspirerend verhaal en een passende vormgeving.

Een aanbesteding is een kans om innovatieve werkwijzen te ontwikkelen en strategische doelen te halen. Daarom werken we het liefst aan tenders waarin duurzaamheid en innovatie centraal staan. Zo werken we samen aan onze missie om de gebouwde omgeving duurzamer, innovatiever en efficiënter te maken.

Teamlid Fleur

MEER OVER WE-BOOST TENDERS
Neem contact op met
Fleur Snelder.

06 19762020
of stuur een e-mail

we denken. en we doen. want we willen net zo graag resultaten als jij.

Dit is wat we doen

Binnen team Tenders bieden wij de volgende diensten aan, zowel integraal als los. Daarnaast slaan wij graag de handen ineen met onze collega’s van team Data en team Transitions. Want juist het combineren van de expertises op het gebied van aanbestedingen, data en duurzaamheid is onze kracht.

Icoon van een vraagteken

Analyse
klantvraag

Samen achterhalen we ‘de vraag achter de vraag’ en vertalen we de doelstellingen in aanbestedingsstukken naar concrete uitgangspunten.

Icoon van berichten

Voorbereiden
dialoogsessies

Goed voorbereide dialoogsessies leiden tot een betere inschrijving. Wij stellen samen met jou de juiste vragen op, trainen gesprekstechnieken en zitten de sessie indien gewenst voor.

Icoon van tandwielen

Strategie- en brainstormsessies

In creatieve sessies dagen we het tenderteam uit om met nieuwe ideeën te komen en zorgen we ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan.

Icoon van een organogram

EMVI-coördinatie

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het kwalitatieve deel van de tender. Vooraf plannen we reviewmomenten in en tijdens de tender bewaken we de voortgang, zodat we onze deadlines halen. 

Schrijven en redigeren

Wij combineren technische kennis met taalgevoel. Hierdoor zijn wij in staat complexe thema’s in begrijpelijke en overtuigende taal te verwoorden.

Vormgeving

Met onze lay-out maken we een plan dat visueel aantrekkelijk is en waarin we complexe processen en faseringen inzichtelijk maken, met zowel 2D- als 3D-visualisaties.

Reviews

We bieden een onafhankelijke review op jouw EMVI-stukken, waarbij we het plan beoordelen op meerwaarde, leesbaarheid, logica, structuur en SMART-uitwerking.

Inzet specialisten Data

Onze data-analisten ondersteunen bij data-analyses om zo je aanpak te optimaliseren of meerwaarde van maatregelen aantoonbaar te maken.

Inzet specialisten Transitions

Wij hebben specialisten in huis om je te ondersteunen bij tenders met een sterke kwalitatieve of kwantitatieve duurzaam-heidscomponent.