×

Tenders

Bouwpartners VRDRS

Projectfoto als achtergrond

Voor woningcorporaties is er de komende jaren een grote verduurzamingsopgave. Om deze opgave voor elkaar te krijgen hebben vijf woningcorporaties uit de regio Haaglanden de handen ineen geslagen. Vidomes, De Goede Woning, Rondom Wonen, Stedelink en Rijswijk Wonen (VRDRS) hebben hiervoor een gezamenlijk initiatief gestart: Bouwstroom verduurzaming. Zo willen zij in 8 jaar tijd naar verwachting 9.000 sociale huurwoningen renoveren en verduurzamen. Zij besteedde dit alles in één keer aan, om zo efficiënter te werken en processen te standaardiseren.

DOELSTELLING

VRDRS was op zoek naar 5 aannemers waarmee zij langdurige partnerschappen aan konden gaan. Zij zochten goede oplossingen om de renovatie en verduurzamingsprojecten te versnellen, de huurderstevredenheid te verhogen en daarnaast invulling te geven aan duurzaam en circulair bouwen.

OPLOSSING

De bijdrage aan alle doelstellingen en beheersing van toprisico’s in combinatie met de aangeboden kansen hebben ervoor gezorgd dat Van Wijnen geselecteerd is als een van de 5 Bouwpartners.

RESULTAAT

In de regio Haaglanden worden de sociale huurwoningen versneld gerenoveerd en verduurzaamd.

In de regio Haaglanden worden de sociale huurwoningen versneld gerenoveerd en verduurzaamd.