×

Tenders

Landmaken Middeneiland IJburg

Projectfoto als achtergrond

De aanleg van een kunstmatig eiland in het IJmeer moet voor de ontwikkeling van woningbouw en de verdere groei van Amsterdam zorgen. In opdracht van de gemeente Amsterdam wordt circa 82 hectare land gecreëerd, naast de al bestaande IJburg-eilanden. Er wordt bijna 9 miljoen kubieke meter zand in lagen opgespoten, met een deels zachte en deels harde stenen oeverbescherming. Daarnaast is 3.500 kilometer aan verticale drainages nodig voor grondverbetering.

DOELSTELLING

Optimale beheersing van de risico’s en het behalen van een duurzaam CO2-ambitieniveau.

OPLOSSING

Namens Boskalis hebben wij overtuigende beheersmaatregelen opgesteld om vertraging, omgevingsoverlast en milieuschade en vervuiling te voorkomen.

RESULTAAT

Ondanks de enorme omvang van werkzaamheden wordt het Middeneiland IJburg aangelegd met minimale impact op de omgeving.

Nieuw land voor meer dan 6.000 woningen in Amsterdam.