×

Tenders

Dijkversterking Tiel – Waardenburg

Projectfoto als achtergrond

De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet versterkt worden om aan de veiligheidsnormen te blijven voldoen en zo bewoners te beschermen tegen hoogwater. De productie, het transport en de verwerking van materialen voor een dijkversterking zorgt normaal gesproken voor een hoge CO2-uitstoot. Dat wilde het waterschap nu juist voorkomen. De aanbesteding vond plaats in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog: in 6 dialoogronden hebben wij onze analyses en oplossingen doorgenomen met het team van het waterschap.

DOELSTELLING

Het waterschap zocht voor de versterking bewust de samenwerking met de markt op, om te komen tot een goed doordachte bouwlogistiek, ontwerpoptimalisaties en duurzaam materiaal- en energiegebruik, om zo de CO2-uitstoot te beperken.

OPLOSSING

Namens Ploegam, Dura Vermeer en Van Oord stelden wij een winnend plan van aanpak op, met transport over water, ontwerpoptimalisaties die vele tonnen staal besparen en gebruik van lokale groene energie in elektrisch materieel.

RESULTAAT

De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg wordt op een duurzame manier versterkt, met een substantiƫle CO2-besparing.

Bescherming tegen klimaatverandering, met minimale impact op het klimaat.