×

Tenders

Wegverbreding A1 Apeldoorn-Twello

Projectfoto als achtergrond

Voor de wegverbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello heeft Rijkswaterstaat hoge duurzaamheidsambities. Belangrijke doelstellingen voor dit project zijn dan ook de reductie van de milieubelasting en CO2-emissie én het vergroten van de circulariteit. In een concurrentiegerichte dialoog heeft Rijkswaterstaat de markt uitgedaagd om hierover mee te denken en maximaal invulling te geven aan de duurzaamheidsambities. Namens Heijmans hebben wij de plannen voor risicobeheersing en duurzaamheid geschreven. Heijmans heeft de aanbesteding gewonnen met hoge scores op deze onderdelen. 

DOELSTELLING

Rijkswaterstaat was voor de verbreding van de A1 op zoek naar een aannemer die de milieu-impact minimaliseert, vrijkomend asfalt circulair inzet en CO2-emissie reduceert. 

OPLOSSING

De beheersing van toprisico’s en de grote variatie aan duurzaamheidsmaatregelen hebben voor Rijkswaterstaat zoveel meerwaarde opgeleverd, dat het project mede daardoor aan Heijmans is gegund. 

RESULTAAT

Al in de aanbesteding was er maximale focus op milieu-impact en circulariteit. Hierdoor wordt de wegverbreding van de A1 op een duurzame wijze uitgevoerd, in lijn met de ambities van Rijkswaterstaat.