×

Tenders

Herinrichting A348

Projectfoto als achtergrond

De provincie Gelderland laat de A348 en Middachterbrug onderhouden. Bij de aanbesteding zijn de principes van Rapid Circular Contracting (RCC) gehanteerd. Dit is een methodiek gericht op innovatie, samenwerking en duurzame impact. Onderdeel hiervan is dat opdrachtgever, opdrachtnemer, betrokkenen uit de omgeving en experts uit de markt na gunning intensief met elkaar aan de slag gaan met het ontwerp en uitgangspunten voor de realisatie. Boskalis heeft de aanbesteding gewonnen met een maximale kwaliteitsscore.

DOELSTELLING

De provincie Gelderland heeft de ambitie energieneutraal te zijn. Voor de herinrichting van de A348 zocht de provincie een aannemer die veel kennis, ervaring en ambitie op dit vlak inbrengt.

OPLOSSING

Namens Boskalis hebben wij het verschil gemaakt met een plan van aanpak met ‘spraakmakende oplossingsrichtingen’, een ‘helderdere visie waaruit duidelijk maatschappelijke meerwaarde blijkt’ en ‘concrete ervaring en referenties’ op het gebied van circulariteit en duurzaamheid.

RESULTAAT

De aanpak biedt volop ruimte voor innovatie, kennisdeling en samenwerking met de omgeving, terwijl de onzekerheden optimaal worden beheerst.

CO2-neutraal onderhoud van de A348 in Gelderland.