×

Transitions

Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Projectfoto als achtergrond

Voor de gecombineerde aanbesteding van de planuitwerking en realisatiefase van Rijkswaterstaat verzorgden wij samen met Ploegam en Tauw de coördinatie van het thema duurzaamheid. De duurzame projectdoelstellingen zijn via een aanbesteding vertaald in concrete, meetbare oplossingen tijdens de planuitwerking. Op deze wijze zijn de duurzaamheidskansen onderbouwd afgewogen en aantoonbaar waargemaakt.

DOELSTELLING

Een minimale milieubelasting (uitgedrukt in MKI) en duurzaam materiaalgebruik tijdens de levenscyclus van het project.

OPLOSSING

Tijdens het ontwerpproces en bij het uitwerken van de uitvoeringsmethode is de impact op circulariteit en duurzaamheid (uitgedrukt in MKI) meegenomen als standaard beoordelingscriterium. Hierdoor is op onderbouwde wijze een afgewogen keuze gemaakt.

RESULTAAT

In het ontwerp is gekozen voor een circulaire (natuurlijke) filterconstructie, daarnaast zijn het ontwerp en de uitvoergingswijze geoptimaliseerd zodat vrijkomende materialen zoveel mogelijk hoogwaardig worden hergebruikt.

Duurzaamheid van aanbesteding tot en met uitvoering.