×

Transitions

Verduurzaming bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering

Projectfoto als achtergrond

Bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering wil een volgende stap zetten naar een integrale aanpak voor duurzaamheid. Het doel is om te komen tot een lokale ‘Green Deal’, waarin een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren is gekoppeld aan de doelstellingen op de duurzaamheidsthema’s ‘energietransitie’ (inclusief mobiliteit), ‘circulariteit’ en ‘klimaatadaptatie’ (inclusief groen).

DOELSTELLING

De bedrijven en gemeente hebben de ambitie hun doelen vast te leggen in een Green Deal en deze doelen vervolgens waar te maken.

OPLOSSING

Samen met de bedrijven en marktpartijen, waaronder Cirkellab, is gewerkt aan dataverzameling, de organisatie van duurzaamheidskringen en de formulering van haalbare doelen.

RESULTAAT

We hebben maatwerk geleverd om de uitgangspunten te verwerken in een laagdrempelig en gezamenlijk gedragen monitoringsprogramma.

De duurzaamheidsdoelen van bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering aantoonbaar waarmaken.