×

Transitions

Op weg naar 2050: monitorings­programma

Projectfoto als achtergrond

De gemeente Nissewaard heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 energieneutraal, circulair en klimaatbestendig te zijn. Bij het aantoonbaar realiseren van deze ambitie is het zorgvuldig meten van de voortgang cruciaal. In opdracht van de gemeente hebben wij een verkenning uitgevoerd en advies uitgebracht over de inrichting van een monitoringsprogramma. Ook is een nulmeting uitgevoerd, als vertrek- en ijkpunt van de monitoring.

DOELSTELLING

De langetermijndoelen voor 2050 zijn vertaald in meetbare doelen op 3 niveaus: communicatiedoelen, strategische monitoringsdoelen en tussendoelen.

OPLOSSING

Een combinatie van openbare en eigen data is verzameld en benut voor een uitgebreide nulmeting. Dit is visueel gemaakt in een infographic voor interne en externe communicatie. Een toekomstvast monitoringsprogramma (inclusief groeimodel) biedt de komende decennia houvast.

RESULTAAT

Binnen de organisatie is focus, houvast en enthousiasme voor het realiseren van duurzame doelen.

Aantoonbaar onderweg naar een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig Nissewaard.