×

Transitions

Tool Afwegingskader Duurzaamheid

Projectfoto als achtergrond

De gemeente Barneveld werkt aan een duurzame leefomgeving en heeft forse ambities op het gebied van duurzaamheid. Onderdeel van deze ambitie is de wens om een Afwegingskader Duurzaamheid te ontwikkelen. Met dit afwegingskader wilde de gemeente duurzaamheid in projecten stimuleren, concreet maken en borgen. We-Boost was gekozen om hiervoor samen met de gemeente een tool te ontwikkelen.

DOELSTELLING

De gemeente had behoefte aan inzicht in mogelijke keuzes voor ieder duurzaamheidsthema en een stappenplan om de ambities te vertalen naar haalbare doelen voor gebruik in projecten. De gemeente wilde beschikken over een tool die verschillende maatregelen in beeld brengt en helpt om te toetsen of de doelen bereikt zijn.

OPLOSSING

Samen met gemeente Barneveld hebben we een tool ontwikkeld die aansluit op de bestaande werkwijzen en systemen. De tool ondersteunt de projectteams van de gemeente om duurzaamheid in projecten te realiseren.

RESULTAAT

Met de tool worden de gemeentelijke ambities vertaald naar projectambities, worden de mogelijke duurzame maatregelen inzichtelijk en wordt er in iedere projectfase gemonitord wat de voortgang van de duurzaamheidsdoelstellingen is. Met dit duidelijke overzicht van de status van duurzaamheid versnellen we de transitie naar een duurzame leefomgeving.