×

Transitions

Hergebruik en implementatie CE

Projectfoto als achtergrond

Binnen deze raamovereenkomst ondersteunen 9 (consortia van) ingenieursbureaus Rijkswaterstaat bij kennisontwikkeling op het gebied van circulariteit (CE) in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Het contract heeft een looptijd van 2 jaar, met optie tot verlenging tot einde 2026. 

DOELSTELLING

Rijkswaterstaat wil in 2050 circulair zijn en al in 2030 circulair en klimaatneutraal werken. Hiervoor is veel kennisontwikkeling en kennisoverdracht nodig. Rijkswaterstaat wil met de projecten binnen deze raamovereenkomst niet alleen werken aan implementatie van circulariteit binnen de eigen organisatie maar ook de (inter)nationale transitie naar een circulaire bouweconomie versnellen. 

OPLOSSING

Als consortium met Ingenieursbureau Wagemaker en samen met Arup, Nibe, Rebel, Witteveen+Bos, CE Delft, Copper8 en Sweco, Twijnstra Gudde, Westenberg werken wij voor Rijkswaterstaat de komende jaren aan kennisontwikkeling op het gebied van hergebruik en implementatie.  

RESULTAAT

In het eerste project binnen dit raamcontract onderzoeken wij de kansen om de objecten in de zijberm van snelwegen overbodig of botsvriendelijker te maken, om materiaal uit te sparen. In een tweede project onderzoeken wij de kansen voor modulaire geluidsschermen. In de loop van 2023 verwachten wij deze projecten af te ronden en nieuwe projecten binnen het raamcontract te starten.