×

Transitions

Transitietraject duurzame organisatie  

Projectfoto als achtergrond

In 2022 heeft de gemeente ’s Hertogenbosch met We-Boost een workshopreeks over de transitie naar een Circulaire Openbare ruimte doorlopen.  

DOELSTELLING

De gemeente ’s Hertogenbosch wil samen met inwoners en partners werken we aan een duurzame leefomgeving, in de transitie tot volledig circulair werken. 

OPLOSSING

Vanuit strategische langetermijndoelen werkten we met de gemeente naar tastbare acties met kortetermijnresultaten. We begeleidden 7 workshops met het projectteam en stakeholders waarin de deelnemers zelf ideeën op operationeel niveau ontwikkelden om het draagvlak binnen de organisatie zo groot mogelijk te maken. 

RESULTAAT

Als resultaat van de workshops brengt de gemeente transitiemanagement nu in de praktijk, binnen 3 aansprekende transitie-experimenten. We-Boost zet de samenwerking met de gemeente nu voort, om zo de opgedane kennis uit de workshops optimaal toe te passen binnen deze 3 experimenten.