×

Roadmaps Lokale Energiestrategie Baarn

De energietransitie is een complexe opgave. Via onder meer de Regionale Energiestrategieën en Transitievisies Warmte valt een belangrijk deel van de klimaatopgave binnen de verantwoordelijkheden van individuele Nederlandse gemeenten. DOELSTELLING De Gemeente Baarn wil bewoners en ondernemers helderheid bieden over de keuzes en de te nemen stappen in de energietransitie binnen de gemeente. Daarbij ligt […]

Read More…

Tree House Rotterdam 

Render Three House Rotterdam

Naast Rotterdam Centraal Station wordt nieuwbouw ontwikkeld met een gecombineerde horeca-, kantoor- en woonfunctie: Tree House. Dit gebouw is 130 meter hoog en bevindt zich dichtbij tram- en treinsporen. Wij hebben in opdracht van ontwikkelaar ProVast en aannemer BAM onderzocht of er in de geplande bebouwing sprake is van trillingshinder en contactgeluid (laagfrequent geluid) door […]

Read More…

Brochure maatregelen bestaande bouw 

Illustratie van een spoor in een gebouwde omgeving

In de buurt van het spoor kunnen de trillingen van passerende treinen voelbaar zijn. Bewoners rond het spoor ervaren overlast en/of maken zich zorgen over schade aan hun woning. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben wij een interactieve brochure opgesteld over spoortrillingen bij bestaande woningen. In de brochure staat achtergrondinformatie over oorzaken […]

Read More…

Data-analyse van klachten over spoortrillingen

Een goederentrein

In opdracht van ProRail hebben wij onderzocht wat in de afgelopen jaren de belangrijkste ‘drivers’ zijn voor klachten over spoortrillingen. Voor ons onderzoek hebben we zowel interne (ProRail) als externe (openbare) databronnen gebruikt. Op basis van eerdere onderzoeken en eigen ervaringen hebben we gegevens over onder andere de bodemopbouw, het spoor, de treinen en de […]

Read More…

Emissietool

Een kraan die bouwwerkzaamheden uitvoert

Beperken van CO2-uitstoot is voor elke provincie, gemeente en waterschap een belangrijke opgave. De Emissietool van We-Boost geeft snel inzicht in de kansen voor CO2-reductie op bouwplaatsen en in de bouwlogistiek.   DOELSTELLING Het doel is duidelijk: in 2050 is Nederland CO2-neutraal. Over 8 jaar moet dit doel al voor de helft bereikt zijn. Een enorme […]

Read More…

Kansen voor koppeling regionale energie-opwek en openbaar vervoer 

Q-link bussen in de stad

Nederland staat voor een grote opgave op het gebied van de energietransitie. In 2020 hebben de verschillende RES-regio’s hiervoor een eerste plan voor de opwek van duurzame energie neergelegd. Hiermee komt een grote hoeveelheid zon- en windenergie beschikbaar op het net. Aan de andere kant is er de doelstelling om bus- en regionaal spoorvervoer elektrisch […]

Read More…

Omgevings­hindertool voor inzicht in omgevings­effecten

Bouwwerkzaamheden in de stad

Bouwwerkzaamheden veroorzaken geluid, trillingen, stank, lichtvervuiling en de uitstoot van stikstof of CO2. Om de overlast in beeld te brengen, zijn allerlei modellen beschikbaar die vaak veel tijd vragen (zowel om te modelleren als om te rekenen), en die niet integraal samenwerken. Elke specialist moet daarom zelf een berekening maken. Dat kan slimmer en sneller. […]

Read More…

De Hoef Amersfoort

Een render van de Hoef Amersfoort

De gemeente Amersfoort herontwikkelt de wijk De Hoef-West van een kantoorgebied naar een stadswijk: het Hoefkwartier. Door de ligging tussen twee spoorlijnen kan treinverkeer voor trillingshinder zorgen. In het kader van een milieueffectrapportage hebben wij op basis van metingen predicties uitgevoerd om vast te stellen welke ontwikkelingsmogelijkheden er in het gebied zijn en welke constructieve […]

Read More…

Nieuwbouwwijk Het Spaanse Leger

Illustratie van een satelliet beeld van een nieuwbouwwijk Het Spaanse Leger

De gemeente Nijkerk creëert een nieuwe woonwijk: Het Spaanse Leger. Voor onze klanten De Bunte Vastgoed en Lithos Projectontwikkeling hebben wij een trillingsonderzoek uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Wij hebben op locatie de trillingen gemeten, predicties gemaakt van de verwachte trillingen in de toekomstige bebouwing en pragmatische maatregelen voorgesteld. Hierdoor is een deel […]

Read More…

De Maaslijn: trillings­onderzoek voor MER en PIP

Een trein in de natuur

De provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland gaan de Maaslijn (spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond) opwaarderen. Het traject wordt geëlektrificeerd, waarmee de reissnelheid en betrouwbaarheid omhoog gaan. Deze kwaliteitsverbetering versterkt de (boven)regionale economische functie en draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat in de regio. In opdracht van Movares stellen wij de achtergrondrapportage trillingen voor […]

Read More…