×

Emissietool

Beperken van CO2-uitstoot is voor elke provincie, gemeente en waterschap een belangrijke opgave. De Emissietool van We-Boost geeft snel inzicht in de kansen voor CO2-reductie op bouwplaatsen en in de bouwlogistiek.   DOELSTELLING Het doel is duidelijk: in 2050 is Nederland CO2-neutraal. Over 8 jaar moet dit doel al voor de helft bereikt zijn. Een enorme […]

Read More…

Kansen voor koppeling regionale energie-opwek en openbaar vervoer 

Nederland staat voor een grote opgave op het gebied van de energietransitie. In 2020 hebben de verschillende RES-regio’s hiervoor een eerste plan voor de opwek van duurzame energie neergelegd. Hiermee komt een grote hoeveelheid zon- en windenergie beschikbaar op het net. Aan de andere kant is er de doelstelling om bus- en regionaal spoorvervoer elektrisch […]

Read More…

Omgevings­hindertool voor inzicht in omgevings­effecten

Bouwwerkzaamheden veroorzaken geluid, trillingen, stank, lichtvervuiling en de uitstoot van stikstof of CO2. Om de overlast in beeld te brengen, zijn allerlei modellen beschikbaar die vaak veel tijd vragen (zowel om te modelleren als om te rekenen), en die niet integraal samenwerken. Elke specialist moet daarom zelf een berekening maken. Dat kan slimmer en sneller. […]

Read More…

De Hoef Amersfoort

De gemeente Amersfoort herontwikkelt de wijk De Hoef-West van een kantoorgebied naar een stadswijk: het Hoefkwartier. Door de ligging tussen twee spoorlijnen kan treinverkeer voor trillingshinder zorgen. In het kader van een milieueffectrapportage hebben wij op basis van metingen predicties uitgevoerd om vast te stellen welke ontwikkelingsmogelijkheden er in het gebied zijn en welke constructieve […]

Read More…

Nieuwbouwwijk Het Spaanse Leger

De gemeente Nijkerk creëert een nieuwe woonwijk: Het Spaanse Leger. Voor onze klanten De Bunte Vastgoed en Lithos Projectontwikkeling hebben wij een trillingsonderzoek uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Wij hebben op locatie de trillingen gemeten, predicties gemaakt van de verwachte trillingen in de toekomstige bebouwing en pragmatische maatregelen voorgesteld. Hierdoor is een deel […]

Read More…

De Maaslijn: trillings­onderzoek voor MER en PIP

De provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland gaan de Maaslijn (spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond) opwaarderen. Het traject wordt geëlektrificeerd, waarmee de reissnelheid en betrouwbaarheid omhoog gaan. Deze kwaliteitsverbetering versterkt de (boven)regionale economische functie en draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat in de regio. In opdracht van Movares stellen wij de achtergrondrapportage trillingen voor […]

Read More…

Zelflerend monitoringssysteem voor assetmanagement op Schiphol

Om schade aan gebouwen en verstoring van kritische bedrijfsprocessen tijdens bouwwerkzaamheden op Schiphol te voorkomen, bewaken wij de bestaande assets met een zelflerend monitoringssysteem. Samen met Movares en Zensor hebben wij dit monitoringssysteem opgezet op basis van sensor- en open data. Wij stellen binnen dit project de monitoringsplannen, interpretatie en data-analyse op en sturen het […]

Read More…

Bouwen langs het spoor

Door een tekort aan woningen en beschikbare ruimte neemt de druk om binnenstedelijk te bouwen toe. Veel spoorzones worden daarom herontwikkeld van industrieterrein of braakliggend terrein naar woningbouw. Door steeds dichter op het spoor te bouwen en door het groeiende spoorvervoer, nemen de klachten over trillingen toe. Dat is te voorkomen door bij bestemmingsplannen en […]

Read More…