×

Data

Brochure maatregelen bestaande bouw 

Projectfoto als achtergrond

In de buurt van het spoor kunnen de trillingen van passerende treinen voelbaar zijn. Bewoners rond het spoor ervaren overlast en/of maken zich zorgen over schade aan hun woning. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben wij een interactieve brochure opgesteld over spoortrillingen bij bestaande woningen. In de brochure staat achtergrondinformatie over oorzaken en mogelijke oplossingen.  

DOELSTELLING

ProRail constateert al vanaf 2010 een toename in het aantal klachten over trillingen. Er zijn geen wettelijke normen voor trillingshinder bij bestaande woningen. De brochure heeft als doel om bewoners, gemeenten of gebouweigenaren meer inzicht te geven in het ontstaan van trillingen en handvatten te geven om zelf iets te doen tegen deze overlast. 

OPLOSSING

In de brochure gaan we in op de oorzaken van trillingshinder en waarom trillingen op de ene plek hoger zijn dan op de andere plek. Maar ook wat je kunt doen tegen trillingshinder en wat je vooral niet moet doen als je dicht bij het spoor woont.  

RESULTAAT

De brochure biedt bewoners, maar ook gebouweigenaren (zoals woningcorporaties en verhuurders) en gemeenten langs het spoor handvatten om iets te doen tegen trillingshinder.  

“Duidelijkheid over trillingen en maatregelen voor iedereen die iets met het spoor te maken heeft in een laagdrempelige brochure”