×

Data

Tree House Rotterdam 

Projectfoto als achtergrond

Naast Rotterdam Centraal Station wordt nieuwbouw ontwikkeld met een gecombineerde horeca-, kantoor- en woonfunctie: Tree House. Dit gebouw is 130 meter hoog en bevindt zich dichtbij tram- en treinsporen. Wij hebben in opdracht van ontwikkelaar ProVast en aannemer BAM onderzocht of er in de geplande bebouwing sprake is van trillingshinder en contactgeluid (laagfrequent geluid) door trein- en tramverkeer. Vervolgens hebben we mogelijke beheersmaatregelen uitgewerkt.  

DOELSTELLING

ProVast wil een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ten aanzien van trillingen en laagfrequent geluid in het gebouw realiseren. Het onderzoek geeft vooraf inzicht in de te verwachten hinder, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen om de overlast weg te nemen.  

OPLOSSING

Met behulp van metingen en modelberekeningen hebben we onderzocht wat de trillingen en het laagfrequent geluid zijn in de toekomstige bebouwing. Vervolgens zijn, in nauwe samenwerking met de constructeur, bouwkundige optimalisaties en maatregelen onderzocht op technische en economische haalbaarheid.  

RESULTAAT

Met het onderzoek is vastgesteld welke beheersmaatregelen mogelijk zijn om overlast door trillingen te voorkomen. Daarbij zijn maatregelen aan het spoor, in de bodem en aan het geplande gebouw beoordeeld op doelmatigheid. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in bouwkundige optimalisaties in de constructie en fundering waarmee het comfortniveau in het gebouw sterk wordt verhoogd.  

“Laagdrempelige optimalisaties zorgen voor een sterke verbetering van het comfortniveau in het gebouw”