×

Data

Roadmaps Lokale Energiestrategie Baarn

Projectfoto als achtergrond

De energietransitie is een complexe opgave. Via onder meer de Regionale Energiestrategieën en Transitievisies Warmte valt een belangrijk deel van de klimaatopgave binnen de verantwoordelijkheden van individuele Nederlandse gemeenten.

DOELSTELLING

De Gemeente Baarn wil bewoners en ondernemers helderheid bieden over de keuzes en de te nemen stappen in de energietransitie binnen de gemeente. Daarbij ligt de focus op 3 pijlers; Energiebesparing (isolatie), Duurzame Warmte (aardgasvrij) en Duurzame elektriciteit (Opwekking).

OPLOSSING

Wij ondersteunden het team van de Gemeente Baarn. Door verschillende databronnen te koppelen brachten we voor elke buurt in kaart hoe goed woningen al geïsoleerd zijn, hoeveel zonnepanelen er op de daken liggen en waar al een eerste begin is gemaakt met het uitfaseren van gasaansluitingen. Op basis daarvan hebben we via een scenario-analyse geadviseerd over de focus en volgorde voor verduurzaming in de gemeente.

RESULTAAT

Begin februari 2024 publiceerde Baarn als een van de eerste kleinere gemeenten haar Lokale Energie Strategie (LES). Met dit document geeft de gemeente haar inwoners, ondernemers en raadsleden inzicht in de opgave en de oplossingen in de lokale energietransitie. De Lokale Energie Strategie is in te zien via de  https://www.baarn.nl/baarn-een-van-eerste-kleine-gemeenten-met-lokale-energie-strategie

Gemiddelde energielabels per buurt