×

Data

Data-analyse van klachten over spoortrillingen

Projectfoto als achtergrond

In opdracht van ProRail hebben wij onderzocht wat in de afgelopen jaren de belangrijkste ‘drivers’ zijn voor klachten over spoortrillingen. Voor ons onderzoek hebben we zowel interne (ProRail) als externe (openbare) databronnen gebruikt. Op basis van eerdere onderzoeken en eigen ervaringen hebben we gegevens over onder andere de bodemopbouw, het spoor, de treinen en de buurtsamenstelling verzameld en gekoppeld aan de klachten per locatie. Hiermee komen alle mogelijke oorzaken van elke klacht in beeld. 

DOELSTELLING

Binnen de Innovatie-agenda Bronaanpak Spoortrillingen (IBS) voert ProRail onderzoeksprojecten uit om de impact van treintrillingen op de omgeving in beeld te brengen. Om de meest urgente problemen als eerste aan te pakken, moeten de belangrijkste veroorzakers van trillingsoverlast bekend zijn.  

OPLOSSING

Met behulp van een uitgebreide data-analyse en een zogenaamd Random Forest-model hebben we onderzocht welke parameters wel en welke parameters geen invloed hebben op het aantal klachten. Op basis van deze onderzoeksresultaten hebben we adviezen gegeven om overlast te verminderen.  

RESULTAAT

Uit het onderzoek blijkt dat er specifieke situaties of omstandigheden zijn waarbij trillingsoverlast rondom het spoor relatief groot is. De soms verrassende inzichten hebben ProRail geholpen om binnen de Innovatie-agenda onderzoeken te prioriteren.  

“Helder inzicht door krachtige visualisaties”