×

Data

De Maaslijn: trillings­onderzoek voor MER en PIP

Projectfoto als achtergrond

De provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland gaan de Maaslijn (spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond) opwaarderen. Het traject wordt geƫlektrificeerd, waarmee de reissnelheid en betrouwbaarheid omhoog gaan. Deze kwaliteitsverbetering versterkt de (boven)regionale economische functie en draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat in de regio. In opdracht van Movares stellen wij de achtergrondrapportage trillingen voor de MER (Milieu Effect Rapportage) en het PIP (Provinciaal Inpassingsplan) op. Op basis van metingen en modelberekeningen bepalen we wat de effecten van het project op de trillingen in omliggende gebouwen zijn, en welke maatregelen mogelijk zijn om trillingshinder tegen te gaan.

DOELSTELLING

De opwaardering van de Maaslijn heeft als doel om het gebruik van openbaar vervoer in de regio te stimuleren en emissies te verminderen, maar de trillingen nemen hierdoor wel toe. We maken inzichtelijk waar dat optreedt, en hoe die extra hinder is te voorkomen.

OPLOSSING

Een slimme combinatie van metingen en open data geeft op woningniveau inzicht in de trillingen.

RESULTAAT

We stellen de provincies in staat om maatregelen rondom het spoor zorgvuldig af te wegen.

Met heldere beslisinformatie helpen we overheden om hun spoorprojecten te onderbouwen.