×

Data

Nieuwbouwwijk Het Spaanse Leger

Projectfoto als achtergrond

De gemeente Nijkerk creëert een nieuwe woonwijk: Het Spaanse Leger. Voor onze klanten De Bunte Vastgoed en Lithos Projectontwikkeling hebben wij een trillingsonderzoek uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Wij hebben op locatie de trillingen gemeten, predicties gemaakt van de verwachte trillingen in de toekomstige bebouwing en pragmatische maatregelen voorgesteld. Hierdoor is een deel van de bebouwing verschoven, soms is gekozen voor andere bebouwing en er is voorzien in een gecombineerd geluid- en trillingsscherm.

DOELSTELLING

We realiseren met kostenefficiënte aanpassingen een acceptabel, duurzaam woon- en leefklimaat in de nieuwbouwwijk Het Spaanse Leger.

OPLOSSING

Met een slim algoritme op basis van ruim 500 metingen in Nederland hebben we een predictiemodel gemaakt met onovertroffen nauwkeurigheid. Ingewikkelde rekenmodellen zijn daardoor niet nodig.

RESULTAAT

Er is een juridisch houdbare onderbouwing voor maatregelen, waardoor het plan met de meest kostenefficiënte aanpassingen gerealiseerd wordt en er een prettig woon- en leefklimaat ontstaat.

Prettig wonen langs het spoor met kostenefficiënte en pragmatische oplossingen.