×

Data

De Hoef Amersfoort

Projectfoto als achtergrond

De gemeente Amersfoort herontwikkelt de wijk De Hoef-West van een kantoorgebied naar een stadswijk: het Hoefkwartier. Door de ligging tussen twee spoorlijnen kan treinverkeer voor trillingshinder zorgen. In het kader van een milieueffectrapportage hebben wij op basis van metingen predicties uitgevoerd om vast te stellen welke ontwikkelingsmogelijkheden er in het gebied zijn en welke constructieve randvoorwaarden moeten worden gesteld aan de verdere uitwerking van de plannen. In een verder stadium hebben wij voor ontwikkelaars BPD en FSD Ontwikkeling de trillingsonderzoeken uitgebreid voor hun specifieke plannen. Voor het plan van FSD Ontwikkeling hebben we, in samenwerking met Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, een aantal optimalisaties van de houtskeletbouwconstructie onderzocht. Door meerdere aanpassingen in het ontwerp, zoals het hanteren van zwaardere balkmaten, kon worden voldaan aan de streefwaarden van de SBR B-richtlijn voor trillingshinder. 

DOELSTELLING

De wijk De Hoef is ingeklemd tussen twee spoorlijnen en daardoor gevoelig voor trillingen. Het is zaak om daar toch een acceptabel woon- en leefklimaat te realiseren.

OPLOSSING

Op basis van een nauwkeurig trillingsonderzoek met metingen en een slimme rekenmethodiek hebben we de bebouwing geoptimaliseerd. Op ons advies heeft de constructeur de balken verzwaard en de vloer geoptimaliseerd.

RESULTAAT

Met ontwerpoptimalisaties hebben we een prettig woon- en leefklimaat in nieuwbouwplannen gerealiseerd, zonder hoge meerkosten.

Praktisch uitvoerbare oplossingen om trillingshinder tegen te gaan, zonder hoge meerkosten.