×

Data

Omgevings­hindertool voor inzicht in omgevings­effecten

Projectfoto als achtergrond

Bouwwerkzaamheden veroorzaken geluid, trillingen, stank, lichtvervuiling en de uitstoot van stikstof of CO2. Om de overlast in beeld te brengen, zijn allerlei modellen beschikbaar die vaak veel tijd vragen (zowel om te modelleren als om te rekenen), en die niet integraal samenwerken. Elke specialist moet daarom zelf een berekening maken. Dat kan slimmer en sneller. Met open data en een slimme tool. Wij hebben daarom een slimme, data-gedreven intuïtieve tool gemaakt in een open source GIS-applicatie. Het unieke van deze tool is dat het zelf een omgevingsmodel van de specifieke omgeving rond de bouwwerkzaamheden maakt, en daarna de verschillende hinderbronnen integraal in kaart brengt.

DOELSTELLING

Om een bouwproject met zo min mogelijk overlast te realiseren, is het essentieel om snel en integraal omgevingseffecten in beeld te brengen, zodat je alternatieve bouwmethodes kunt afwegen.

OPLOSSING

Met onze Omgevingshindertool worden omgevingseffecten binnen 5 minuten integraal berekend, zonder ingewikkelde en langdurige handmatige modellering.

RESULTAAT

Met prettige visuele weergaven, open source software en een gebruiksvriendelijke user interface is de tool door iedereen te gebruiken voor snel inzicht in het effect van (alternatieve) werkmethodes.

Bestaande databronnen ontsluiten en integraal gebruiken voor nieuwe tools.