×

Data

Kansen voor koppeling regionale energie-opwek en openbaar vervoer 

Projectfoto als achtergrond

Nederland staat voor een grote opgave op het gebied van de energietransitie. In 2020 hebben de verschillende RES-regio’s hiervoor een eerste plan voor de opwek van duurzame energie neergelegd. Hiermee komt een grote hoeveelheid zon- en windenergie beschikbaar op het net. Aan de andere kant is er de doelstelling om bus- en regionaal spoorvervoer elektrisch te maken, wat weer zorgt voor een grote vraag naar duurzame energie. Tel daar de knelpunten in het elektriciteitsnet bij op en je hebt de vraag die de projectgroep Energievoorziening van het Platform Duurzaam Openbaar Vervoer en Spoor (PDOVS) aan We-Boost en APPM stelde: hoe kunnen we kansen identificeren om de energievraag van duurzaam openbaar vervoer te koppelen aan het aanbod vanuit de RES-regio’s? 

DOELSTELLING

Omdat de kansen voor de koppeling tussen aanbod en vraag van duurzame energie per locatie verschillen, heeft We-Boost een kansenkaart ontwikkeld. Hiermee maken we visueel inzichtelijk waar koppelkansen liggen tussen lokale opwek van energie en de energievoorziening voor openbaar vervoer, zonder het net over te belasten. 

OPLOSSING

We hebben een interactieve kansenkaart ontwikkeld, waarin wij data over opwek, afname en knelpunten in het elektriciteitsnet hebben samengebracht. Per regio hebben we daarbij zowel de huidige situatie als een viertal mogelijke toekomstscenario’s doorgerekend. Hierbij is rekening gehouden met onzekerheden over de toekomstige laadstrategie voor het openbaar vervoer en bijvoorbeeld de ontwikkeling van waterstof als alternatief voor batterij-elektrische voertuigen.  

RESULTAAT

Het resultaat van deze verkenning is een interactief dashboard met een kansenkaart. Een online dashboard, dat de gebruiker overzicht geeft in kansrijke koppelingen tussen opwek, afname en het elektriciteitsnet. De kansenkaart heeft betrokkenen tijdens gesprekken geholpen anders te kijken naar het koppelen van opwek en afname, en helpt hen in het identificeren van kansrijke oplaadlocaties voor bussen en regionaal spoor, zonder het elektriciteitsnet overmatig te belasten. 

Screenshot van het opgeleverde dashboard

Slim koppelen van duurzame energie en openbaar vervoer door interactieve viewer.