×

Nieuws

Impact factsheet 2021

Projectfoto als achtergrond

Introductie

Zowel binnen als buiten ons werk gaan we voor impact. Om inzichtelijk te maken wat het resultaat is geweest van ons werk in 2021 hebben we deze factsheet opgesteld. Hierin tonen we de impact die we hebben gemaakt met onze voltooide projecten, de impact van ons bedrijf op het milieu én onze impact als werkgever. Het doel van deze factsheet? Inzicht in de huidige situatie vormt dé basis voor oplossingen en verbeteringen.

Onze Projecten

Een groot deel van onze impact zit in de projecten waarop we werken. We maken deze impact inzichtelijk aan de hand van:

 • Het aantal projecten wat aansluit bij onze missie: elke dag de gebouwde omgeving duurzamer, innovatiever en efficiënter maken.
 • Iconische projecten
 • De inzet van door ons ontwikkelde tools
 • De tevredenheid van onze klanten

Type projecten

In 2021 hebben we in totaal 77 projecten afgerond. Hiervan had 18% een duurzaamheidscomponent, 21% een innovatiecomponent en 36% van de projecten een component op het gebied van slimme data wat een efficiëntieslag tot gevolg had.

Definitie type projecten:

Duurzaam project: een project met een component circulair of klimaatneutraal, of een tender met een kwalitatief gunningscriterium duurzaamheid er in (niet prestatieladder of MKI).

Innovatief project: een project met een doorontwikkeling van innovaties of een innovatiepartnerschap, met een kwalitatief gunningscriterium innovatie.

Efficiënt project: een project met een component monitoring, visualisatie van (een bundeling van) databronnen of trillingspredicties. Een data gerelateerde tender met een kwalitatief gunningscriterium data er in.

Iconische projecten

We doen al ons werk met veel plezier, maar natuurlijk zijn er projecten die er uitspringen en bij uitstek aansluiten bij de doelen die we nastreven. In 2021 waren dit bijvoorbeeld de projecten:

Meer lezen? Klik op het project voor een toelichting. Hier vind je al onze projecten van 2021 en voorgaande jaren.

Ontwikkeling tools

In 2021 ontwikkelden we twee innovatieve tools welke we op meerdere projecten inzetten: de Emissietool en de Omgevingshindertool.

Tevredenheid klanten

Een goede manier om onze impact te kwantificeren is het ophalen van de tevredenheid van onze klanten en de NPS-score via een evaluatieformulier. De Net Promotor Score is een bekende manier om de loyaliteit van de klant te meten. We stelden de vraag aan klanten “Hoe waarschijnlijk is het dat je ons in de toekomst terugvraagt of aanbeveelt?”. Dit leverde ons een NPS-score op van 30 t.o.v. van een NPS score in onze branche (Professionele dienstverlening) van 16.

Onze interne milieu-impact

Naast de positieve impact die we maken via de projecten hebben we als bedrijf onvermijdelijk ook (negatieve) impact op het milieu. Hier telt onze CO2-uitstoot als gevolg van energiegebruik het zwaarst. We splitsen deze impact uit naar warmte, elektriciteit en voertuigbrandstoffen. In totaal is onze impact uitgedrukt in CO2-eq 15.787 kilo. Er zijn 717 bomen nodig om deze CO2 op te nemen.

Voertuigbrandstoffen

Wij stimuleren emissieloos vervoer bij onze werknemers, met als resultaat ons 100% elektrische lease-wagenpark. Niet alle werknemers met een eigen auto rijden echter elektrisch. Aan de hand van reisdeclaraties hebben we het aantal autokilometers, CO2-impact van verbranding van diesel en benzine, en OV-kilometers van woon-werk en werk-werk verkeer bepaald. Hiervan is de totale impact uitgedrukt in CO2-eq 10.382 kilo.

Warmte en elektriciteit

Via data van de beheerder van ons pand hebben we ons aandeel in warmte en elektriciteit benaderd[1]. Via de leveranciers hebben we inzicht in de verschillende warmtebronnen en typen elektriciteit die daarvoor worden gebruikt. Hiervan is de totale impact uitgedrukt in CO2-eq 5.405 kilo.  

[1] Door een vertraging bij de netbeheerder en energieleverancier missen wij bij publicatie van deze factsheet de jaarafrekening van 2021. Aangezien 2020 een vergelijkbaar jaar was, hebben we de jaarafrekening van 2020 gebruikt in onze berekening.

Onze impactdagen

Ook buiten het werk voor onze klanten gaan we voor impact. In 2021 organiseerden wij vier impactdagen: we gaven een duurzame les op basisscholen, ontdeden met het hele team de wijde omtrek van ons kantoor van zwerfvuil, stonden stil bij de Week van de Werkstress en stelden een vegetarisch kookboek op om aan te haken bij het initiatief van Wakker Dier op 4 oktober: Eet-Geen-Dierendag.

Ons duurzaam werkgeverschap

Wij hechten groot belang aan ons team van collega’s. Duurzaam werkgeverschap betekent voor ons dat we een prettige werksfeer, vitale collega’s en werkgeluk nastreven.

In 2021:

 • Organiseerden we 52 bootcamp-lessen en werd er wekelijks 7 kilo aan fruit op ons kantoor bezorgd.
 • Stonden we tijdens één van onze impactdagen stil bij de Week van de Werkstress.
 • Was ons verzuimpercentage 0,6%.
 • Studeerde Sytske bij ons af op het onderwerp ‘Milieu-impact meewegen in GWW-aanbestedingen’ en kwam hierna vast bij ons in dienst.
 • Organiseerden we meerdere leuke uitjes, waaronder een weekend weg naar Friesland.
 • Ontwikkelden we, in samenwerking met zusterbedrijf Brave & Boost, vanuit een goed idee de training Duurzaamheid in de GWW

Het resultaat?

 • Onze collega’s beoordelen in ons anonieme onderzoek Boost-het-werkplezier, de werksfeer bij We-Boost met een 9,5.
 • Onze collega’s gaven, in datzelfde onderzoek, op de stelling ‘Ik zou We-Boost als opdrachtgever aanraden aan vrienden’ een 9,1 (waarbij een 0 stond voor helemaal mee oneens, en een 10 helemaal mee eens).

In deze factsheet ontsluiten we enkele data. Wil je meer weten over ons bedrijf en wat werken bij We-Boost betekent, ga dan naar onze Werken bij pagina. Heb je vragen over ons bedrijf of ben je benieuwd naar de mogelijkheden bij We-Boost neem dan contact op met Eva (eva@we-boost.nl).

Opmerkingen, kritische vragen, of complimenten over deze factsheet? Neem contact op met Carolijn (carolijn@we-boost.nl).