×

Nieuws

Sytske is afgestudeerd

Projectfoto als achtergrond

CO2-reductie en circulariteit zijn urgente uitdagingen voor de bouwsector maar komen nog lang niet in alle aanbestedingen aan bod. 

Sytske Blaauwbroek studeerde bij ons af op het onderwerp ‘Milieu-impact meewegen in GWW-aanbestedingen’. De belangrijkste lessen uit haar onderzoek: 
1) hanteer een rekeninstrument (bijv. MKI of CO2-footprint) als gunningscriterium, en wees consequent in de toepassing van dit kwantitatieve instrument, 
2) combineer het rekeninstrument met een kwalitatief criterium, bijvoorbeeld gericht op duurzame innovatie, 
3) stem duurzaamheidscriteria vóór uitnodiging tot inschrijving af met de (weg)beheerder,
4) ga om tafel met andere overheden en stel samen uniforme milieu-gunningscriteria op.

Meer lezen? Het volledige onderzoek is in te zien bij de TU Eindhoven: https://lnkd.in/gazF39mT

Sytske is inmiddels fulltime aan de slag bij We-Boost. Heb je interesse om ook bij ons af te studeren, neem dan contact op met Eva (Eva@we-boost.nl).