×

Nieuws

Impact factsheet 2023

Projectfoto als achtergrond

Introductie 

Bij We-Boost zetten we ons zowel binnen als buiten ons werk in voor duurzame impact. Deze factsheet geeft inzicht in het resultaat van ons werk in 2023. Hierin tonen we de impact die we hebben gemaakt met onze voltooide projecten, de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu én onze impact als werkgever. Het doel van deze factsheet? Vanuit inzicht verbeteren!

Onze projecten 

De grootste impact maken we in de projecten waarop we werken. We maken deze impact inzichtelijk aan de hand van: 

  • De aansluiting van projecten bij onze missie om elke dag de gebouwde omgeving duurzamer, innovatiever en efficiënter te maken; 
  • Onze iconische projecten; 
  • De tevredenheid van onze klanten. 

Type projecten 

In 2023 hebben we in totaal aan 139 projecten gewerkt voor 79 verschillende klanten. Hiervan had 91% een duurzaamheids-, innovatie of efficiëntiecomponent.  

Definitie type projecten: 

Duurzaam project: een project met een component duurzaamheid, circulair of klimaatneutraal of een tender met een kwalitatief gunningscriterium duurzaamheid of circulair. 

Innovatief project: een project met een doorontwikkeling van innovaties of een innovatiepartnerschap, of een tender met een kwalitatief gunningscriterium innovatie. 

Efficiënt project: een project met een component monitoring, visualisatie van (een bundeling van) databronnen of trillingspredicties. Een data gerelateerde tender met een kwalitatief gunningscriterium data erin. 

Iconische projecten 

Ook in 2023 waren er projecten die er bovenuit sprongen en bij uitstek aansluiten bij de doelen die we nastreven:

Meer lezen? Klik op het project voor een toelichting.  Hier vind je al onze projecten van 2023 en voorgaande jaren. 

Tevredenheid klanten 

Een goede manier om onze impact te kwantificeren is het ophalen van de tevredenheid van onze klanten en de NPS-score via een evaluatieformulier. Klanten beoordelen onze dienstverlening in 2023 met een 8,4.  

De Net Promotor Score is een bekende manier om de loyaliteit van de klant te meten. We stelden de vraag aan klanten “Hoe waarschijnlijk is het dat je ons in de toekomst terugvraagt of aanbeveelt?”. Dit leverde ons een NPS-score op van 46,1 t.o.v. van een NPS score in onze branche (Professionele dienstverlening) van 1.  

Onze interne milieu-impact 

Voertuigbrandstoffen 

Wij stimuleren emissieloos vervoer bij onze werknemers, met als resultaat ons 100% elektrische lease-wagenpark, waaronder onze elektrische deelauto. Niet alle werknemers met een eigen auto rijden echter elektrisch. Aan de hand van reisdeclaraties hebben we het aantal autokilometers, CO2-impact van verbranding van diesel en benzine, en OV-kilometers van woon-werk en werk-werk verkeer bepaald. Hiervan is de totale impact uitgedrukt in CO2-eq 22.845 kilo.  

Warmte en elektriciteit 

Via data van de beheerder van ons pand hebben we ons aandeel in warmte en elektriciteit bepaald. Via de leveranciers hebben we inzicht in de verschillende warmtebronnen en typen elektriciteit die daarvoor worden gebruikt. In 2023 was hiervan de totale impact uitgedrukt in CO2-eq 2.937 kilo voor elektriciteit en 811 kilo voor warmte.  

Bomen en CO2-opslag

Een boom neemt gemiddeld 25 kilo CO2 op per jaar. Wanneer we onze totale milieu impact (uitgedrukt in CO2-eq) verrekenen naar het aantal bomen wat we nodig hebben om deze uitstoot op te nemen, komen we op 1.064 bomen uit.  

Onze impactdagen 

Ook buiten het werk voor onze klanten gaan we voor impact. In 2023 organiseerden wij drie impactdagen:  

  • In het voorjaar knapten we de hal en de tuin op van zorginstelling Sherpa.
  • In het najaar organiseerden we op onze campus een clean-up.
  • Met dierendag, ofwel eet-geen-dierendag, maakten we een receptenboek met de favoriete vegetarische en veganistische recepten van onze collega’s. 

Ons duurzaam werkgeverschap 

Wij hechten groot belang aan ons team van collega’s. Duurzaam werkgeverschap betekent voor ons dat we een prettige werksfeer, vitale collega’s en werkgeluk nastreven. 

In 2023: 

Het resultaat? 

  • Onze collega’s beoordelen in ons anonieme onderzoek Boost-het-werkplezier, de werksfeer bij We-Boost met een 9,1. 
  • Onze collega’s gaven, in datzelfde onderzoek, op de stelling ‘Ik zou We-Boost als opdrachtgever aanraden aan vrienden’ een 8,8 (waarbij een 0 stond voor helemaal mee oneens, en een 10 helemaal mee eens). 

In deze factsheet ontsluiten we enkele data. Heb je vragen over ons bedrijf of wil je ook een factsheet voor jouw bedrijf? Neem dan contact op door te mailen naar info@we-boost.nl.