×

Data

Datagedreven oplossingen voor de wereld van morgen

De wereld van nu vraagt om toekomstbestendige oplossingen.

Een optimale oplossing begint bij inzicht in de huidige situatie en de mogelijke toekomstige situaties. Inzet van data is hierbij onmisbaar. Met slimme analyses op basis van sensor-, milieu- en geodata beperken we omgevingshinder (trillingen en geluid), optimaliseren we onderhoudskosten (predictive maintenance) of komen we tot de meest duurzame werkwijze (emissies, MKI). Onze kracht ligt in een gestructureerde aanpak, waarbij we met behulp van data en modellen voor elk project de beste oplossing genereren.

MEER OVER WE-BOOST DATA
Neem contact op met
Pieter Boon.

06 10039454
of stuur een e-mail

Wij hebben de expertise in huis om nieuwe antwoorden te formuleren op nieuwe vragen.

Dit is wat we doen

Wij vertalen data naar waardevolle inzichten. Dat doen we met eigen tools en diensten, maar we slaan ook graag de handen ineen met onze collega’s van team Tenders en team Transitions. Want juist het combineren van de expertises op het gebied van aanbestedingen, data en duurzaamheid is onze kracht.

Omgevingshinder voorkomen

Bouwen in een dichtbebouwd land zorgt voor grote uitdagingen. Om hinder te voorkomen maken wij nauwkeurige predicties van de verwachte geluids- en trillingsoverlast bij nieuwbouw langs het spoor of bouwwerkzaamheden, waar nodig met metingen in het veld. Op basis van de uitkomsten adviseren wij over te treffen maatregelen in ontwerp of uitvoering.

Bezig met een project in de buurt van het spoor? Vraag dan op onze website bouwenlangshetspoor een gratis quickscan aan om het risico op trillingshinder te bepalen.

Data-analyses en dashboards

Wij voeren slimme analyses uit en presenteren de uitkomsten intuïtief en overzichtelijk in interactieve kaarten en dashboards. Hiervoor maken wij gebruik van PowerBI, Tableau of zelf ontwikkelde applicaties. Zo heb je continu inzicht in de voortgang ten opzichte van jouw doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.

Monitoring en predictive maintenance

Wij adviseren en begeleiden complexe multidisciplinaire monitoringsprojecten. Dat varieert van projectleiding, data-interpretatie en het opzetten van een monitoringssysteem tot datastrategieën voor voorspellend onderhoud (predictive maintenance met digital twins).

Smart Solutions

Wij zijn gepassioneerd om innovatieve ideeën te vertalen naar concrete oplossingen. Dit doen we door onderzoek naar nieuw, innovatief gebruik van data. Hiervoor ontwikkelen we inhouse IT-tools die wij inzetten om snel gedetailleerde en kwalitatief hoogwaardige resultaten te genereren.  Zo ontwikkelden we onder meer een Omgevingshindertool en een Emissietool.