×

Nieuws

Jubileum, Sytske 5 jaar in dienst

Projectfoto als achtergrond

5 jaar bij We-Boost. Daarmee ben je één van de langstzittende collega’s bij WB. Het lijkt me leuk met je terug te blikken op deze periode.

Allereerst: kan je kort vertellen wat je huidige functie inhoudt: wat doe je precies bij We-Boost?

Ik werk als tenderstrateeg bij We-Boost. Als tenderstrateeg help ik aannemers met het opstellen van het kwaliteitsdeel van een aanbesteding (tender). Dat doen wij voornamelijk voor Grond, Weg en Waterbouw werken. Samen met collega’s help ik aannemers met het analyseren van de klantvraag, de winnende tenderstrategie bepalen, en alle benodigde informatie op te halen en dit te verwerken in een overtuigend kwaliteitsplan. Zo helpen we de sector iedere dag efficiënter, duurzamer en innovatiever te maken.

Naast mijn rol als tenderstrateeg pak ik sinds kort werkzaamheden op bij team Transitions (focus op duurzaamheid) en bij ons zusterbedrijf Brave & Boost (training en procesbegeleiding). Bij Transitions pak ik acquisitie op en ga ik ondersteunen bij een participatietraject in het kader van klimaatadaptatie. Bij Brave & Boost krijg ik de kans om het trainersvak te verkennen. Het geven van trainingen lijkt mij al een tijd erg leuk, met name om professionals bewuster te maken van de impact van hun communicatie, en ze hier verder bij helpen. Ik heb nu de ruimte gekregen binnen het bedrijf om dat verder te ontdekken en waardeer het enorm dat ik deze kans krijg.

Hoe is je functie, en zijn je werkzaamheden, in de afgelopen vijf jaar veranderd? Wat heb je allemaal gedaan binnen We-Boost?

Tijdens mijn master Construction Management aan TU Eindhoven ben ik bij We-Boost begonnen als werkstudent. Ik hield me in deze functie gemiddeld 2 dagen per week bezig met het ondersteunen bij de totstandkoming van kwaliteitsplannen bij tenders. Mijn 1e tender weet ik nog goed, dat was een reconstructie van de Gageldijk bij Maarssen voor aannemer D. van der Steen. Deze tender wonnen we. Ik vond het erg leuk om te zien dat verkeersmaatregelen echt tot uitvoering kwamen en daarmee de verkeershinder in de omgeving werd beperkt.

Na mijn 2 jaar als werkstudent heb ik mijn afstudeeronderzoek gedaan binnen We-Boost. We zagen toen een opkomende trend in de toepassing van duurzaamheidsgunningscriteria in aanbestedingen, dit interesseerde me en gaf aanleiding om mijn onderzoek hierop te richten. In mijn afstudeeronderzoek heb ik me verdiept in de toepassing van de Milieu Kosten Indicator (MKI) als duurzaamheidscriterium bij gemeentelijke en provinciale GWW-aanbestedingen. Voor mijn onderzoek heb ik interviews afgenomen bij provincies, gemeentes en diverse aannemers. Het was een verrijking om zo ook de opdrachtgeverskant te leren verkennen.

In september 2021 ben ik afgestudeerd en ben ik voltijd in dienst getreden bij We-Boost als tenderstrateeg. Mijn rol en taken hierbinnen varieerden. Zo heb ik voor de tender van Knooppunt de Nieuwe Meer de rol van coördinator dialogen en specialistische overleggen op me genomen. Voor mij een nieuwe rol – niet inhoudelijk betroken bij de totstandkoming van het kwaliteitsplan – maar proces coördinerend voor het soepel en effectief verlopen van de contactmomenten met de opdrachtgever (Rijkswaterstaat). Dit was een zeer leerzame ervaring. Ik heb hierin veel geleerd over de strategische afwegingen die je maakt in het tenderproces en hoe je de interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer effectief benut om tot de juiste keuzes voor een aanbieding te komen.

Terugkijkend op mijn 5-jarige carrièrepad binnen We-Boost, zijn mijn rol en functie behoorlijk divers geweest. Die diversiteit vind ik erg leuk. Het biedt mij de mogelijkheid om te onderzoeken wat ik echt leuk vind en waar ik in mijn kracht sta, om zo te blijven groeien en ontwikkelen. De waardering die ik hiervoor krijg binnen ons team steunt mij hierin.

Wat drijft jou in je baan en wat vind je het leukste binnen je functie?

Met stip op 1 staat voor mij het samenwerken met verschillende mensen en projectteams. Ook de diversiteit in projecten die we doen spreekt mij erg aan. We blijven ons als bedrijf ook continue ontwikkelen in de projecten die we doen. Zo zijn we zowel op inhoud (de kwaliteitsplannen, maar ook op het gebied van duurzaamheid) steeds op zoek naar hoe het beter kan. Dat is ook een kenmerk wat mij aanspreekt bij de trainingen die we met Brave & Boost geven: we helpen professionals en organisaties om meer uit zichzelf te halen.

Verbeteren en ontwikkelen drijft mij, evenals het enthousiasmeren van een team daarvoor. Ik vind het belangrijk om mensen mee te krijgen, om een gezamenlijk doel na te streven. En om contact te leggen met mensen en verbinding tot stand te brengen. Vanuit die verbinding kun je er dan als team écht voor gaan. Zonder een goede verbinding is effectieve samenwerking onmogelijk en praat je langs elkaar heen. Daarom leggen we in onze trainingen en sessies de nadruk op samenwerking en communicatie. Ik faciliteer graag deze interactie binnen teams, om zo samen met elkaar tot het best mogelijke resultaat te komen.

Wat karakteriseert jou in je werk?

Ik ben altijd met een glimlach en vol energie aan het werk. Ik benader projecten vanuit een positieve mindset en focus op de mogelijkheden. Mijn benadering kenmerkt zich door een positieve variant van perfectionisme. Ik ben niet snel tevreden over de kwaliteit als ik het gevoel heb dat er meer in zit.

Waar ben je heel trots op binnen je werk in de afgelopen 5 jaar?

Het winnen van het project Knooppunt de Nieuwe Meer (A10, Amsterdam) was voor mij wel een hoogtepunt. Met zo’n groot projectteam zo hard werken en dan winnen, dat was echt een gave ervaring! Daar ben ik wel trots op. Daarnaast voelde ik me gewaardeerd en gedreven in mijn rol als dialoogcoördinator.  

Ook was het finaliseren van mijn masterstudie binnen We-Boost een moment van trots. Mijn scriptie kostte me veel energie, een ietwat moeizaam traject. Ik was echt opgelucht toen het af was. En met een 8 als eindcijfer was ik ook erg tevreden over het resultaat. Ik kon na de afronding direct fulltime aan de slag bij We-Boost als volwaardig tenderstrateeg!

Wat is er in je werkveld veranderd in de afgelopen 5 jaar? Wat vind je de leukste verandering of ontwikkeling?

Waar ik 5 jaar geleden veel te maken had met thema’s als BLVC (betrouwbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) en planning en fasering als gunningscriteria, heeft er nu een duidelijke verschuiving plaatsgevonden naar thema’s als risicobeheersing, duurzaamheid en samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. De sector professionaliseert hierin.

Publieke opdrachtgevers (Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten) willen écht meer samenwerken met de markt. Dit zie ik bijvoorbeeld aan het type contractvormen, waar 2-fasen contracten en bouwteams steeds vaker worden uitgevraagd en waarbij samenwerking een zwaarwegend gunningscriteria is. Wat mij betreft een waardevolle ontwikkeling, die ook de training en sessiebegeleiding die we vanuit Brave & Boost geven nog relevanter maakt. Hoewel we in de tenderfase goed nadenken over hoe samenwerking eruit zou moeten zien, wat we ook vastleggen in kwaliteitsplannen, ervaren we pas in de praktijk met de betreffende teamleden hoe de samenwerking echt loopt. Vaak zijn meer handvatten nodig om daadwerkelijk tot effectieve samenwerking te komen.

In 5 jaar leer je een bedrijf verdraaid goed kennen; hoe omschrijf jij We-Boost?

Goede vraag, waar begin ik? Als ik denk aan “mijn We-Boost familie”, krijg ik gelijk een lach op mijn gezicht. Binnen het bedrijf hangt een enorm collegiale sfeer. We kennen elkaar goed en hebben oog voor elk individu binnen de organisatie. We waarderen elkaar om ieders kwaliteiten en geven elkaar de ruimte om te groeien in de richting die hij of zij wenst. Bovendien staan we echt voor elkaar klaar. Als er iets bij iemand speelt, bijvoorbeeld op het privévlak, dan springen we voor elkaar in. Dit creëert voor mij het warme en familiaire gevoel.

Daarnaast hebben we allemaal een sterke drive om te verbeteren. Dit komt ook tot uiting in de verschillende teams die de afgelopen jaren zijn opgezet. Hoewel we oorspronkelijk zijn ontstaan vanuit tenderen, hebben we altijd een bredere blik naar buiten gehad. We zijn constant op zoek naar gebieden waar verbetering noodzakelijk is en waar wij ons steentje aan bij kunnen dragen. En daar gaan we dan ook vol voor. Zo zijn de teams Data en Transitions ontstaan, inmiddels ook volwaardige onderdelen binnen ons bedrijf.

Welke veranderingen en ontwikkelingen heb jij het bedrijf zien doormaken? Wat zijn de grootste veranderingen?

De grootste verandering is wel de uitbreiding naar meerdere teams en ons zusterbedrijf Brave & Boost.

Daarnaast vond ik de fysieke verhuizing van de Amsterdamsestraatweg naar onze huidige locatie ook een grote switch. Onze oude locatie had ietwat een start-up achtige sfeer. Toen we op onze huidige locatie (Campus Werkspoor) kwamen voelde het voor mij echt alsof we een stukje volwassener werden. We manifesteerden, door onze opgedane werkervaring, ook meer senioriteit in onze dienstverlening. Met als resultaat dat we ook de grootste, meest toonaangevende GWW-aanbestedingen binnen onze portfolio kregen.

Als je nu terugblikt op deze 5 jaar: wat is een absoluut hoogtepunt bij We-Boost?

Naast de eerdergenoemde inhoudelijke hoogtepunten, zijn de weekendjes weg en teamuitjes ook wel echt een hoogtepunt! Waaronder de jaarlijkse ski-weekenden (Alpe d’Huez) en de weekendjes weg naar Friesland en Gent. Daar kijk ik weken van tevoren naar uit. Deze uitjes staan voor mij in het teken van nog meer verbinden met m’n collega’s, door activiteiten zoals samen koken of iets sportiefs. Ik heb het idee dat iedereen zichzelf kan zijn en relaxed is. Dat is echt mooi.

Ik kijk uit naar mijn volgende 5 jaar bij We-Boost!