×

Data

Bouwen langs het spoor

Projectfoto als achtergrond

Door een tekort aan woningen en beschikbare ruimte neemt de druk om binnenstedelijk te bouwen toe. Veel spoorzones worden daarom herontwikkeld van industrieterrein of braakliggend terrein naar woningbouw. Door steeds dichter op het spoor te bouwen en door het groeiende spoorvervoer, nemen de klachten over trillingen toe. Dat is te voorkomen door bij bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen rekening te houden met trillingen. Vaak is trillingshinder te voorkomen met eenvoudige aanpassingen aan gebouwen. Om eindeloze onderzoeken en vertraagde procedures te voorkomen, hebben wij een website gemaakt bouwenlangshetspoor.nl waarop je kosteloos achterhaalt of in een nieuwbouwproject langs het spoor hinder gaat worden ondervonden van trillingen door treinen. De tool is breed inzetbaar voor bevoegd gezag, particulieren en ontwikkelaars.

DOELSTELLING

Ook dicht bij het spoor willen we een prettige leefomgeving zonder hinder creƫren.

OPLOSSING

Onze unieke, nauwkeurige rekenmethodiek zorgt voor een op maat gemaakt advies.

RESULTAAT

Je hebt kosteloos inzicht in trillingshinder van treinen voor jouw project.

Versnellen van woningbouw langs het spoor door vroegtijdig inzicht in trillingshinder.